معجزه

و خداوند معجزه مي كند ...

 

چرا مضطرب و نگران مي شويد ؟ خود را به من بسپاريد . من خود به مشكلاتتان فكر مي كنم . من هيچ چيز از شما نمي خواهم . مگر اينكه به تمامي خود را به من بسپاريد . من تنها زماني در كارهاي شما مداخله خواهم كرد كه شما چگونه تسليم شدن را بياموزيد . آنگاه ديگر لازم نيست نگراني داشته باشيد . آنگاه با همه ترسها و نااميدي ها خداحافظي خواهيد كرد . شما در عمل نشان مي دهيد كه به من اعتماد نداريد . حال آنكه مي بايد چشم و گوش بسته به من تكيه كنيد . تسليم يعني فكرتان را مشغول مشكلات و مسائل نكنيد . همه چيز را به دست من بسپاريد و بگوئيد : خداوندگارا ، اراده تو جاري شود . تو مشكلاتم را حل كن . تسليم يعني آنكه بگوييد : خداوندگارا ، ستايش تو راست كه همه چيز به دست توست و تو امور مرا به بهترين نحو و آنگونه كه به صلاح من است تدبير مي كني . به ياد داشته باشيد كه فكر كردن راجع به نتيجه كار خلاف تسليم است . به اين معني است كه شما نگرانيد كه چرا مسئله اي آن نتيجه دلخواه شما را به بار نياورده است . اين به آن معني است كه شما عشق من به خود را باور نداريد و به اين حقيقت كه زندگي شما تحت كنترل من است و هيچ چيز از سيطره من خارج نيست ، اعتقاد نداريد .

هيچگاه راجع به اينكه مسئله اي چگونه و به چه نحوي تمام خواهد شد و چه پيامدهايي به دنبال خواهد داشت ، فكر نكنيد . اين وسوسه در شما نشان اين است كه به من اعتماد نداريد . اگر مي خواهيد كه من امور شما را به عهده بگيرم مي بايد تشويش ها و نگرانيها را كنار بگذاريد . من تنها زماني شما را هدايت مي كنم كه شما خود را كاملاً به من سپرده باشيد و زماني كه من شما را از راهي به راه ديگري كه انتظارش را نداريد هدايت كنم ، خود شما را در ميان بازوانم حمل خواهم كرد .

آنچه شما را به طور جدي ناراحت مي كند ، استدلالها ، نگرانيها و تشويش هايي ا ست كه خود براي خود ايجاد مي كنيد و اينكه مي خواهيد خواست خود را به هر قيمتي كه شده به دست آوريد . من مي توانم تمام مايحتاج شما را ، چه مادي و چه معنوي ، برآورم . فقط اگر به من بگوييد : تو نيازهاي مرا برآورده ساز
و سپس با چشمان بسته آرام بگيريد ، به شما نعمتهاي فراوان خواهم داد ، اما فقط در صورتي كه خود را كاملاً به من بسپاريد و به من توكل كرده باشيد . ولي شما تنها زمان ناراحتي به من دعا مي كنيد و از من مي خواهيد كه مشكلاتتان را آنگونه كه خود مي خواهيد حل كنم . در حقيقت شما به من اعتماد نداريد
و فقط مي خواهيد كه من آرزوي شما را برآورده كنم و خود را با خواست هاي شما وفق دهم . به مانند آن بيماري نباشيد كه نزد طبيب رفته ولي نسخه خود را مي پيچد . بلكه حتي در مواقع ناراحتي چنين دعا كنيد :

خداوندا تو را ستايش مي كنم و از تو براي اين مشكلي كه حكمتي در آن است سپاسگزارم و از تو مي خواهم كه همه چيز را براي من در اين زندگي زميني و گذرا به بهترين وجه تدبير كني ، زيرا تو ميداني چه چيز به صلاح من است .

گاهي شما حس مي كنيد كه مصيبت ها و پيشامدهاي ناگوار به جاي كم شدن بيشتر مي شوند . نگران و مضطرب نشويد . چشمانتان را ببنديد و با ايمان كامل چنين بگوييد : اراده توست كه جاري شود و آنگاه چنين گفتيد ، من حتي اگر لازم باشد معجزه مي كنم .مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

موسسه خیریه کسا
با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی خون  از طریق  http://iscdp.tums.ac.ir  (واقع در بیمارستان شریعتی تهران)به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموما کودکان)بشتابیم
amirhussein

گرامی باد یاد و خاطره امیرحسین و با آرزوی شفا و سلامتی برای همه کودکان درگیر با سرطان
شماره تماس جهت مشاوره: 09130782168


Top