هنر درمانی تنهاهدف اوست

ادامه مطلب

به حرم قفل شدم

ادامه مطلب

پیام زیبای خاله مرضیه

ادامه مطلب

کتاب برگی از خاطرات - بخش چهارم

ادامه مطلب

کتاب برگی از خاطرات - بخش سوم

ادامه مطلب

کتاب برگی از خاطرات - بخش دوم

ادامه مطلب

کتاب برگی از خاطرات - بخش اول

ادامه مطلب

استاد بهرنگ کوفگر

ادامه مطلب

همکاری با گروه موسیقی پیام

ادامه مطلب

موسسه خیریه کسا
با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی خون  از طریق  http://iscdp.tums.ac.ir  (واقع در بیمارستان شریعتی تهران)به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموما کودکان)بشتابیم
amirhussein

گرامی باد یاد و خاطره امیرحسین و با آرزوی شفا و سلامتی برای همه کودکان درگیر با سرطان
شماره تماس جهت مشاوره: 09130782168


Top